AQUAKULTUR

Proagria Landbrug A/S og Proagria Miljø A/S leverer specielt udstyr til stordrifts fiskefarme - søbaserede laksefarme i Norge, Chile, Thailand og til dambrug til alle slags opdræts fisk.
Systemet baseres på PEHD ventiler samt specielt fremstillede spjæld med rør.
XXXXX

VENTILER

* Fremstillet i miljøvenlig PEHD
* Mange modeller fremstilles med selvrensende lomme ved ventilspadens bund efter eget patent
* Ventilhusets overbygning kan demonteres til eftersyn, pakningen kan udskiftes.
* Kan monteres med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk drift.
* Alle ventiler kan monteres med muffe eller flanger.
* Fremstilles som 1-eller 2-sidet ventil.
* I standardstørrelser eller efter ordre.

SPJÆLD

* Fremstillet i standard størrelser og efter ordre
* Stor materialevalg - med plader i stål eller i PEHD
* Mange monteringsmuligheder - væg og kanalspjæld
* Fremstillet til 1- eller 2-sidet tryk
* Kan monteres til hånddrift eller med el-aktuator, pneumatisk eller hydraulisk drift.
* Stør driftsikkerhed

TRYKLEDNINGER

* Fremstillet I miljøvenlig PEHD
* Høj driftsikkerhed
* Usædvanlig nem montering - som indstik i rør, på rør, med muffe, med fast eller løs flange
* I standardstørrelser eller efter ordre.

ARMATUR

- Fremstillet I miljøvenlig PEHD
- Fremstillet i standard størrelser og efter ordre
- Grundet anvendelse af udstyr i PEHD, som kan placeres udenfor brønden kan brøndens dimension formindskes

Proagria Miljø A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk
Proagria Ladbrug A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk