OM VIRKSOMHEDEN

Specialister i afspærringsteknik til vand- og spildevandsektorer, landbrug, fiskeindustri


EW Holding A/S

Proagria Miljø A/S og Progria Landbrug A/S er i dag en del af EW Holding A/S. Virksomheder, tidligere kendt under navnet Proagria A/S (1982), beskæftiger sig med projektering og produktion af specialudstyr til landbrugssektoren samt byggeopgaver som totalentreprise.
Erfaring optjent i Proagria A/S med konstruktion af systemer til afledning af flydende media og en stigende miljøbevidsthed koncentreret omkring rensning af spildevand førte til at virksomheden videreudviklede speciel udstyr inden for afspærringsteknik til brug i miljøsektoren, landbrug, aquakultur, ved industrielle processer samt i olie-og petrokemiske industrier. I dag vores produkter sælges over hele verden.

Vores mål er at præsentere vores kunder og partnere for produkter, som opfylder deres mest avancerede ønsker. Derfor fremstilles vores produkter ved brug af højteknologiske fremstillingsmetoder, med anvendelse af de mest optimale materialer. Hele vores konstruktions og produktionsproces er underlagt en streng kvalitetskontrol for at sikre produkternes funktionalitet og driftssikkerhed.


Progria Miljø A/S

Progria Miljø A/S udvikler og producer specielt afspærringsudstyr, som anvendes især inden for kommunal teknik i vand- og spildevandssektorer, til regulering af vandstand i vandløb og søer. Vores produktion omfatter mange slags ventiler, spjæld, kontraventiler og kontraklapper samt beholder og pumpesystemer. Vi fremstiller produkter både i standardstørrelser og i samarbejde med rådgivende ingeniører som individuelt konstruerede produkter efter kundens ønsker.


Proagria Landbrug A/S

Proagria Landbrug A/S forsætter med at udvikle systemer til gylleaflednings- og pumpesystemer. Andre produkitonsområder omfatter specielle produkter til afspærring af media i transportsystemer i akvakultur, specielt til lakseopdrætsfarmer over hele verden.


Datterselskaber og salgskontorer

PROAGRIA er repræsenteret ved datterselskaber, forhandlere og agenter i mange lande, hvilket giver kunden høj grad af sikkerhed for service og levering og som sikrer brugeren de rigtige produkter.

Proagria Miljø A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk
Proagria Ladbrug A/S • Aggerhusvej 7 DK 5450 Otterup • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23 • email: proagria@progaria.dk


VENTILER


SPJÆLD


KONTRAVENTILER-
KONTRAKLAPPER


BRØNDE og SEPARATORER

SPECIALE OPGAVERVENTILER


SPJÆLD

RIA SPP
RIA SPH
RIA SPS-TL
RIA SPS-RTL
RIA SPS-TG
RIA KS
RIA SPV
RIA SPV-TG
RIA SPV-B-TG
RIA SPV-TG-BF
RIA SPM-S-TG
RIA SPM-P-TG
RIA OPV
RIA STIGBORD
RIA SPULDEKLAPPER

KONTRAVENTILER-
KONTRAKLAPPER


BRØNDE og SEPARATORER

SPECIALE OPGAVERVENTILER


SPJÆLD


KONTRAVENTILER-
KONTRAKLAPPER

RIA KVM
RIA KVI
RIA KVF
RIA OPV
RIA IKV
RIA IKF
RIA in line
RIA KL
RIA KKO
KCP

BRØNDE og SEPARATORER

SPECIALE OPGAVER